Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.114

Akt indywidualny
Wersja od: 27 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 września 2012 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 430/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wróbel Krzysztof,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Baliński Jerzy Ryszard, 3. Chmielarska Natalia Marianna, 4. Dłużniewska Grażyna Emilia, 5. Domagała Jerzy Kazimierz, 6. Filipowicz Maria Barbara, 7. Kowalczyk Stanisław, 8. Maciaszczyk Maria Joanna, 9. Maciejewski Wiesław Jerzy, 10. Milecki Józef, 11. Nowak Adam,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Juraszczyk Marian, 13. Kostrzewa Bożena.