Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2012.776

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 października 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 176/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Czakis Zdzisław Tadeusz, 2. Ziemblicki Ryszard Henryk,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Domosławski Jarosław Antoni, 4. Kozicki Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Wilczyński Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Moroz Janusz Józef, 7. Wojczulis Jan.