Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2008.86.758

Akt indywidualny
Wersja od: 14 listopada 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 73/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Federacyjnej Republiki Brazylii:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Hamerski André, 2. Zeglin Tito,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i tradycji

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Bubniak Catharina, 4. s. Poplawski Carolina,

obywatelka Republiki Bułgarskiej

za zasługi w polsko-bułgarskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Tuleszkowa Wiktoria Maria,

obywatele Republiki Czeskiej:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Sulitka Andrej,

za zasługi w działalności na rzecz polskiej społeczności:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Mikula Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Pšenica Zdenek,

obywatel Republiki Słowackiej

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Moder Jan,

obywatele Królestwa Szwecji:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz popularyzowania i dokumentowania historii Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Sloma Władysław,

za zasługi w działalności w środowisku Polonii szwedzkiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bielska Ewa, 12. Małecka Anna, 13. Wasilewska Izabella,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Królestwie Szwecji:

14. Brosowski Maja-Renata, 15. Tutinas-Lisowska Teresa.