Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2008.86.757

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 listopada 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 71/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Belgii

za zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Majewski Michel Jean Pol,

obywatele Królestwa Belgii

za zasługi w działalności polonijnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Leleu Gilbert Henri Camille, 3. Szelest Andrzej Mieczysław,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii kanadyjskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Kaszuba Maria,

obywatel Kanady

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Góral Ignacy,

obywatel Kanady i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy wojskowej, za działalność na rzecz środowiska polskich kombatantów

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Lewis Reginald,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej

7. Heuer Michaela,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o Polsce, za rozwijanie polsko-niemieckiej współpracy

8. Peter Grażyna Maria,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej

9. Stroux Stephan,

obywatel Republiki Włoskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-włoskiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Chiodi Cianfrani Adriano.