Monitor Polski

M.P.2008.11.118

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 204/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Chorwacji i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w promowaniu Polski, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Puharich Mario,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za zasługi w promowaniu Polski, za działalność polonijną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Szymczak Mariusz,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Chorwacji

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Tolj Lilianna Hanna,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w działalności artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Czeskiej

4. Kawulok Jan,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej

5. Pilich Józef,

obywatele Republiki Czeskiej

6. Jachnicki Józef, 7. Janiczek Jan, 8. Jochymek Jan, 9. Stonawski Bogusław,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w organizowaniu pomocy humanitarnej dla Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Wersinger Annabella,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Kanadzie:

za wybitne zasługi dla rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej polskiej uczelni, za działalność na rzecz Polonii Kanadyjskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. ks. Mendrela Antoni,

za zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy naukowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Manturowicz Marek,

obywatelka Republiki Litewskiej

za zasługi w promowaniu polskich osiągnięć edukacyjnych i naukowych za granicą

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kasperowicz-Stępień Alicja,

obywatele Republiki Łotewskiej

za zasługi w krzewieniu polskiej tradycji, za działalność polonijną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Garkul-Gurewicz Zenon, 15. Kudriawcewa Maria, 16. Raszczewski Aleksander,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Federalnej Niemiec

za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Jonczynski Michał Dariusz,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Kolasa Blair John,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Konfederacji Szwajcarskiej

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii i kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Lityńska Małgorzata Maria,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Konfederacji Szwajcarskiej

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i charytatywnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Brysz Wanda,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Bańkowska Zofia Maria, 22. Stryieński Zofia Renata, 23. Szydłowska Ewa Anna, 24. Turska Barbara Ivona,

obywatele Konfederacji Szwajcarskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-szwajcarskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Bonard Claude, 26. Fontanet Guy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. Schaller Geneviève,

obywatelka Ukrainy

za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy naukowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Suszczańska Nina.