Monitor Polski

M.P.2008.5.58

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 października 2007 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 181/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, za udział w akcji ratowniczej i udzielanie pomocy ofiarom wypadku polskiego autokaru w okolicach Grenoble:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Morin Michel, 2. Ulrich Marie-Agnes,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Adobati Yolande, 4. Barret Luc, 5. Berriche Mustapha, 6. Corbel Vincent, 7. Destot Michel, 8. Florentin Jean, 9. Jacquot Claude, 10. Letoublon Christian, 11. Navarre Philippe, 12. Prieto Gilles, 13. Ragot Dominique, 14. Regny Nicolas,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

15. Cave Henri, 16. Dacier Falque Bertrand, 17. Gautier Pascal, 18. Grenier Jean-Marc, 19. Pioch Stephanie, 20. Richeter Catherine,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, za udział w akcji ratowniczej i udzielanie pomocy ofiarom wypadku polskiego autokaru w okolicach Grenoble

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Andres Olivier, 22. Baret Catherine, 23. Barbier David, 24. Berthet Julie, 25. Bonnard Christiane, 26. Gervais Xavier, 27. Gervasoni Tiphanie, 28. Gramusset Cedric, 29. Hirczak Irena, 30. Iacono Stephane, 31. Kern Odile, 32. Martin Gaelle.