Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2006.2.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 308/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Barański Ryszard, 2. Osuch Marian,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Biczysko Tadeusz Henryk, 4. Bielawski Ryszard Bolesław, 5. Klapkowski Jan, 6. Niedziela Franciszek, 7. Skrzypek Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Krasowski Zbigniew Wojciech, 9. Lewandowski Kazimierz, 10. Michałek Ryszard Zygmunt, 11. Nierebiński Henryk, 12. Sroka Zdzisław Kazimierz, 13. Śladowski Zdzisław Jan, 14. Śmigielski Zygmunt Romuald,

za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bator Antoni Wiesław, 16. Bogusław Tadeusz Józef, 17. Grochowiecki Wojciech Paweł, 18. Kopeć Bogdan, 19. Kurowski Ryszard Andrzej, 20. Pamuła Bronisław, 21. Rudowicz Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Balcerzak Krzysztof, 23. Korzeniewski Andrzej, 24. Kupc Stanisław, 25. Miernicki Wojciech Marek, 26. Rędziński Ryszard, 27. Woliński Witold,

za wybitne zasługi dla służby zdrowia, za działalność społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

28. Kwiatkowska-Tulczyńska Hanna Ewa,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Supel Jerzy Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Wiatr Grażyna Maria.