Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2005.84.1212

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 307/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Niemczyk Ryszard Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Glinka-Mogentale Małgorzata Barbara, 3. Jędrasik Maciej Henryk, 4. Kłos Ireneusz Piotr, 5. Śliwa Magdalena Joanna, 6. Świeniewicz Dorota Anna, 7. Warych Andrzej,

za zasługi dla rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bełcik Izabela Monika, 9. Karakula Tomasz Julian, 10. Malik Adam Ryszard, 11. Mirek Joanna Iwona, 12. Mróz Agata Danuta, 13. Przybysz Aleksandra Katarzyna, 14. Pycia Sylwia Edyta, 15. Rosner Milena Maria, 16. Skowrońska Katarzyna Ewa, 17. Zenik Mariola Katarzyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Bamber Natalia, 19. Brandt Marek Norbert.