Monitor Polski

M.P.2005.22.337

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 12/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług w upamiętnianiu historii i prawdy o obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau:

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Sultanik Kalman,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Państwie Izrael

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Flug Eliahu Noach,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Kent Roman Robert,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatelka Republiki Francuskiej

4. Borras Christiane,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

5. Heubner Christoph Horst, 6. Morlok Helmut,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. August Jochen, 8. ks. Deselaers Manfred, 9. Graenert Viktoria Doris, 10. Stamm Diethard, 11. Uhl Hans Jürgen, 12. Werner-Cordt Albrecht Michael, 13. Willems Susanne,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

14. Rothschild Walter Louis,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

15. Sękowski Ignacy,

za zasługi w upamiętnianiu historii i prawdy o obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau:

obywatele Republiki Federalnej Niemiec

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Scheinert Heinz-Jürgen, 17. Tiessen Mathias,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej

18. Bartuś Alicja.