Monitor Polski

M.P.2005.17.284

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 291/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Portugalskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-portugalskiej współpracy w dziedzinie bankowości

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Jardim Goncalves Jorge Manuel,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej bankowości

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Haase Wojciech, 3. Korzeniewski Andrzej, 4. Muszyńska Henryka, 5. Rapacka Anna Urszula,

za zasługi dla rozwoju polskiej bankowości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Figarski Andrzej Józef, 7. Kaczorowski Wojciech Sławomir, 8. Kołodyński Piotr, 9. Stępień Małgorzata Hanna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Berent Adam Krzysztof, 11. Dąbkowski Mariusz Jacek, 12. Karpowicz Michał Karol, 13. Kiedrowski Bogdan Franciszek, 14. Kowalczewska Dorota Małgorzata, 15. Kowalczyk Dariusz Artur, 16. Kulesza Artur Wojciech, 17. Kulesza Beata Maria, 18. Łazarz Edward Marek, 19. Polak Renata Maria, 20. Rawa Paweł Marcin, 21. Sowa Piotr Ryszard, 22. Wachowicz Elżbieta, 23. Witkowska-Gbureck Renata Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Abram Grażyna Maria, 25. Dewiszek Paweł Witold, 26. Jurga Dariusz Wojciech, 27. Knap Łukasz, 28. Kołyszko Maciej Kazimierz, 29. Łada Janina, 30. Pukszta Leszek, 31. Witczak Marek Wojciech, 32. Życzyński Jarosław.