Nadanie orderów i odznaczeń. - M.P.2004.29.529 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.29.529

Akt indywidualny
Wersja od: 7 lipca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lutego 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 16/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowej i dydaktycznej, za osiągnięcia w działalności społecznej

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Podraza Antoni,

za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu ludowego, za osiągnięcia w działalności społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Harężlak Andrzej Jerzy, 3. Wójcik Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Gmyr Maria Helena,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Brychcy Aleksander Florian, 6. Zydorczak Kryspin Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Piechowiak Krzysztof Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa, za aktywną działalność społeczną

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Grzegorek Stanisław

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa, za aktywną działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Strąk Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Wesołowski Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Borowicka Krystyna, 12. Borszyńska Irena, 13. Chojnacka Mirosława, 14. Dylewski Janusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Kowarczyk Stanisław Stefan,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Gruber Elżbieta Halina,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Grobelny Jan, 18. Twardowski Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Wawrzyniak Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Dembski Zygmunt, 21. Górski Zdzisław, 22. Walczak Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Dembski Sławomir, 24. Menzel Piotr,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i w działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Grajek Jerzy Ryszard,

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Bladowski Bogdan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Berezowiec Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bolesta Henryk Wiktor,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Szymczuk Walentyna, 30. Ziemcow Jan,

za wybitne zasługi w działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Łubiński Wiesław,

za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność społeczną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Kowalski Ireneusz Marek,

za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

33. Brągoszewski Wiesław Henryk,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Styra Zdzisław Zygmunt,

za zasługi dla rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Barczyk Hanna Maria, 36. Makuch Tomasz Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Banasiak Stanisława,

za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu ludowego, za działalność publiczną i społeczną

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

38. Owsianik Bronisław,

obywatele Królestwa Hiszpanii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-hiszpańskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

39. Cuevas José Maria, 40. Fernandez Norniella José Manuel,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

41. Battaner Arias Sebastián, 42. del Pino Calvo-Sotelo Rafael.