Nadanie orderów i odznaczeń. - M.P.2004.10.145 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.10.145

Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 października 2003 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 237/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, za osiągnięcia w pracy społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Borysiak Bronisław Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bednarski Zbigniew Wacław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Banach Jerzy Bogusław, 4. Cieślak Józef Jan, 5. Góral Szczepan Edward, 6. Ostróżka Zdzisław, 7. Żołnierczyk Alicja,

za zasługi w działalności w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, za osiągnięcia w pracy społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. podinsp. Grobelny Tadeusz Czesław, 9. Nowakowska Anna Franciszka, 10. Wojdan Zdzisław Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Poznańska Ewa Elżbieta, 12. podinsp. Skrzypczak Arkadiusz Adam, 13. Szkrobol Sławomir Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. st. post. Bigos Małgorzata Katarzyna, 15. st. post. Błaszkowska Julita Xymena, 16. Żak Teresa,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki łowieckiej, za działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Gorząch Walenty Eugeniusz, 18. Greniuk Jan Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Bojarski Leon Mieczysław,

za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości rolniczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Jagiełka Jan,

za zasługi dla rozwoju spółdzielczości rolniczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Zaremba Mieczysław Sylwester,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Nalewajski Hieronim, 23. Wnuk Adam Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Samoliński Bogdan Marian,

za wybitne zasługi w twórczości artystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Nalepa Tadeusz.