Monitor Polski

M.P.2001.39.654

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 listopada 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 194/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju energetyki, za osiągnięcia w pracy zawodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Iwanejko Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju regionu kurpiowskiego:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Dawidczyk Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Kaczyńska Czesława, 4. Olszewska-Kurpiel Lucyna Regina, 5. Szpunar Jan, 6. Urbanowski Henryk, 7. Zysk Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju regionu kurpiowskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Drężek Krystyna, 9. Głuszek Andrzej, 10. Jędrzejczyk Zofia, 11. Szlaski Alfred,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bachmura Eugenia, 13. Białowąs Józef, 14. Ceberek Stanisław, 15. Kowalski Jan Franciszek, 16. Olender Roman, 17. Szymaniak Joanna Elżbieta, 18. Ścibek Edward, 19. Ścibek Zdzisław, 20. Toryfter Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Brzóska Barbara, 22. Gierek Barbara, 23. Klimek Teresa, 24. Pliszka Alina, 25. Tobojka Maria, 26. Warych Danuta,

za wybitne osiągnięcia w propagowaniu kultury muzycznej, za działalność społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Urbaniak Aleksander Adam, 28. Wojtaszek Jerzy,

za wybitne zasługi dla rozwoju transportu lotniczego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

29. Pawłowski Krzysztof Walenty,

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

30. Urbański Janusz, 31. Żurawski Zygfryd,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Jarocki Roman, 33. Mizera Henryk, 34. Zieliński Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Aleksiewicz Roman, 36. Guzik Eugeniusz, 37. Karwasz Andrzej, 38. Kawecki Leszek Stanisław, 39. Łaski Tadeusz, 40. Prussak Ewa, 41. Szydłowski Mirosław, 42. Zaboklicki Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Mulorz Elżbieta, 44. Olek Elżbieta, 45. Poła Franciszek,

za wybitne zasługi dla rozwoju Ludowych Zespołów Sportowych, za działalność społeczną i samorządową

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

46. Balcerzak Ireneusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Nawrocki Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Marciniak Piotr Stanisław,

za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kamiński Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Antoszewski Jerzy, 51. Lechmański Zbigniew, 52. Małkowski Jerzy, 53. Skrzecz Kazimierz, 54. Witkowski Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Pyskło Zdzisław, 56. Zyśk Wacław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Zaborowicz Janusz,

za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Baranowski Zbigniew Tadeusz,

za osiągnięcia w produkcji rolnej, za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Hadam Lucjan Franciszek, 60. Suchara Tadeusz Stanisław,

za zasługi dla rozwoju przemysłu spożywczego, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Kłossowska Barbara Maria, 62. Obiedziński Mieczysław Wiesław, 63. Witkowska Halina Łucja,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Pracz Barbara Elżbieta,

za zasługi we wdrażaniu nowych technologii informatycznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Kozłowski Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Heller Krzysztof Jan, 67. Pietrak Rafał Jan.