Monitor Polski

M.P.2001.27.439

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 sierpnia 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 126/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gminy Piaseczno

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Warsza Tadeusz Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gminy Piaseczno:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Świetlik Jacek Jan, 3. Zalewski Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Płocica Anna Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kłopotek-Główczewska Ewa Barbara, 6. Temoszczuk Bogdan Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Błaszcz Marian, 8. Burasiewicz Franciszek Aleksander, 9. Flak Stanisław, 10. Gadziała Barbara, 11. Gargas Teodor, 12. Hofman Adam, 13. Iwanowski Czesław, 14. Kolano Michał, 15. Konstanty Bernadeta, 16. Kowal Stanisław, 17. Lepak Tadeusz, 18. Leszczyński Ryszard, 19. Lis Zdobysław Tomasz, 20. Matysik Władysław, 21. Samek Jan, 22. Stec Zdzisław Franciszek, 23. Wilczyński Wincenty, 24. Woźniak Stanisław Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bartkowiak Wanda, 26. Jaworska Zofia, 27. Mynarska Danuta, 28. Piekarczyk Stanisław, 29. Radzikowski Antoni Stanisław, 30. Rybarczyk Eleonora, 31. Ryś Halina, 32. Sordyl Jan, 33. Zadora Antoni Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Ciągło Jan, 35. Faryna Stanisława, 36. Łuza Jan, 37. Śladewska Monika Helena, 38. Świechowski Hieronim,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej, za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności wiejskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

39. Trojak Jan Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

40. Chwaliszewski Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Dados Wiesław Eugeniusz, 42. Kempczyński Jacek Kazimierz, 43. Krężelewski Bogdan, 44. Orczykowski Tadeusz, 45. Paulski Bolesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Bazydło Henryk, 47. Gawek Grażyna Urszula, 48. Prusaczyk Halina, 49. Smoliński Mieczysław.