Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.29.406

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 września 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 czerwca 1998 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 119/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Barnevik Percy,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Lewandowski Stefan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Raczkiewicz Maciej A.,

za wybitne zasługi w działalności w amatorskim ruchu śpiewaczym oraz działalność społeczną:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kamiński Józef s. Władysława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bozacka Wiktoria c. Michała, 6. Majka Władysław s. Stanisława, 7. Wanatowicz Gustaw s. Tadeusza, 8. Wąsowski Jan s. Wiktora, 9. Wrażeń Stanisław s. Józefa, 10. Wydro Władysław s. Ludwika,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Błasiak Władysław s. Jana, 12. Feizettel Antoni s. Jana, 13. Pancerz Roman s. Romana, 14. Sienicka Janina c. Mariana, 15. Sowińska Maria c. Antoniego,

za wybitne zasługi w zapobieganiu i zwalczaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Liwski Witold s. Tadeusza, 17. Mejer-Zahorowski Olaf s. Tadeusza, 18. Steinbarth-Chmielewska Karina c. Edmunda,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. podinsp. Rapacki Adam s. Czesława, 20. Zimak Janusz s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Janowska Hanna c. Mieczysława, 22. Łazuga-Koczurowska Jolanta c. Władysława, 23. Łysakowska Barbara c. Wacława, 24. May-Majewski Andrzej s. Józefa, 25. ks. Rosik Bronisław s. Edwarda, 26. Strzelecki Janusz s. Dionizego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Motyka Janina c. Józefa, 28. Ratoń Włodzimierz s. Bolesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Okrzesik Maria c. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Studencki Tadeusz s. Michała,

za wykazane męstwo i poświęcenie w akcji przeciwpowodziowej, za ratowanie życia i mienia ludzkiego

MEDALEM

ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

31. Hap Bogdan s. Hieronima, 32. Lewiński Jerzy s. Augusta, 33. Wasylczyszyn Janusz s. Teodora.