Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1997.62.604

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 czerwca 1997 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 108/97 MPM

Na podstawie art. 44 ust. ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Argentyńskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Skowron Miguel,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. s. Gronka Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Okulczyk Henryk, 4. s. Tylecka Helena,

obywatele Republiki Argentyńskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Kołodko Wanda,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gaweł Halina, 7. Kraustfeld Włodzimierz, 8. Monasterska Wanda, 9. Stefańska Eugenia, 10. Uzarowicz-Sempolińska Joanna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bak Teresa, 12. Bryś Franciszek, 13. Gaweł Ryszard, 14. Nowak Olgierd, 15. Sempoliński Jacek, 16. Uzarowicz Stanisław,

za zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności polonijnej:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Argentyńskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. o. Łakomiak Józef, 18. ks. Maniak Jerzy,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Argentyńskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. ks. Kazimierczak Ludwik,

za zasługi w działalności na rzecz Polonii argentyńskiej:

obywatele Republiki Argentyńskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Allain Lanusse Luz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Di Lorenzo Luis, 22. Gaiano Stella, 23. Gimenez Ramon,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24. Tarmas Tadeusz,

obywatele Związku Australijskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Peszek Tadeusz, 26. Witkowski Stanisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Zapaśnik Leonarda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Dobrowolski Julian, 29. Siarkiewicz Marian, 30. Wójcicki Jan,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31. Danis Mieczysław, 32. Nowaliński Witold, 33. Styszewski Zbigniew,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Francuskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Mniszek Wacław,

obywatele Republiki Czeskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

35. Kadłubiec Karol, 36. Zahradnik Stanisław,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

obywatele Królestwa Hiszpanii

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

37. Estaras Ferregut Rosa, 38. Muntaner Marroig Juan,

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy medycznej polskim dzieciom:

obywatele Królestwa Hiszpanii

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

39. Trias I Vidal De Llobatera Xavier,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

40. Boix Ochoa José, 41. Kamińska Mariola, 42. Martinez Ibanez Vicenç,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Konfederacji Szwajcarskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

43. Ahrens Barbara, 44. Mentha-Żmigrodzka Danuta,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

45. Wyszyński Hieronim,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

46. Bielowicz Halina,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego sportu

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

47. Musial Stanley,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

obywatelka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

48. Lyons Janina.