Monitor Polski

M.P.2014.1034

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 sierpnia 2014 r.
o nadaniu orderów

Rej. 371/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

1. Sonik Bogusław Andrzej,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowej w dziedzinie historii najnowszej, za osiągnięcia w popularyzowaniu wiedzy o tradycji polskiej dyplomacji

2. Borodziej Włodzimierz Wiktor,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

3. Lampe Paweł Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa i edukacji, za promocję dziedzictwa kulturowego w Polsce i świecie

4. Zajączkowski Wiesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju ubezpieczeń wzajemnych w Polsce:

5. Dankowiakowski Henryk, 6. Stachura-Kruszewska Ewa Stanisława,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

7. Fajbusiewicz Marian,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy wychowawczo-opiekuńczej

8. Garkowski Longin Aleksy,

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju harcerstwa, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce

9. Hausner Wojciech Zbigniew,

za wybitne zasługi w działalności samorządowej, za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności lokalnej

10. Pawlak Marcin,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej w dziedzinie rolnictwa, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

11. Sass Roman Józef,

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej

12. Słomka Maria,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

13. Szymańska-Wierzyńska Ewa Krystyna.