Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2014.314

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 kwietnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2013 r.
o nadaniu orderów

Rej. 289/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Strzelczyk Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Cieślik Joachim Józef, 3. Dziubiński Marek, 4. Jacak Lucjan, 5. Jezierski Edward Włodzimierz, 6. Nakwaski Włodzimierz Jerzy, 7. Sankowski Dominik Jan, 8. Szczepaniak Piotr Stanisław, 9. Tomaszkiewicz Teresa Idalia, 10. Zbiciński Ireneusz,

pośmiertnie

11. Fogel Jerzy Kazimierz.