Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2011.103.1033

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
o nadaniu orderów

Rej. 405/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. gen. broni Głowienka Zbigniew Władysław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. płk Błażejewski Zbigniew Andrzej, 3. Trębiński Radosław Krzysztof,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. gen. dyw. Czerwiński Zbyszek, 5. płk Gutowski Jerzy, 6. Jeruzalski Ryszard Jan, 7. płk Komorowski Janusz Jerzy, 8. gen. dyw. Malinowski Andrzej, 9. gen. bryg. Olbrycht Marek Jerzy, 10. płk Przybyła Witold Jerzy, 11. gen. dyw. Ratajczak Romuald Józef, 12. gen. dyw. Różański Mirosław, 13. gen. dyw. Wojtan Anatol Jerzy,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, za zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Bogdanowicz Zdzisław Wacław, 15. Czupryński Krzysztof Ludwik, 16. Rutkowski Jarosław Stanisław, 17. Winnicki Ireneusz Andrzej,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, za zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Gawinecki Jerzy August.