Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2008.97.841

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2008 r.
o nadaniu orderów

Rej. 127/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Rodowicz Jan,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bartnik Jerzy Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Baniszewski Jan, 4. Brydak Lech Marian, 5. Kluge Mieczysław Antoni, 6. Łazowski Edward Mieczysław, 7. Michalski Zdzisław Maciej, 8. Rozwenc Marian Karol, 9. Rudno-Rudziński Władysław Karol.