Monitor Polski

M.P.2008.17.183

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 226/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Czeszko Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Popławski Józef Waldemar, 3. Tomankiewicz Andrzej Józef,

za wybitne zasługi w działalności w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Dębicki Jacek, 5. Jarosiński Jan, 6. Orsetti Wilhelm Mieczysław, 7. Seredyński Jan Władysław.