Monitor Polski

M.P.2008.16.168

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 210/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność duszpasterską i charytatywną

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. ks. bp Kaczmarek Czesław,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w działalności na rzecz współpracy międzynarodowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Pietrzyk Edward,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w kraju

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Pietruszewski Stanisław, 4. Piotrowicz Irena Emilia.