Monitor Polski

M.P.2008.15.156

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 211/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Gołębiewski Marian, 2. Lubicz-Zaleski Zygmunt,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Cielecki Andrzej Waldemar, 4. Geras Tadeusz Gościmierz, 5. Jędrzejczak Zygmunt Alojzy, 6. ks. Kantorski Leon, 7. Kenic Janusz Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Czaicki Ryszard Jan, 9. Dobrowolski Władysław, 10. ks. Falkowski Stanisław, 11. Piekałkiewicz Antoni, 12. Wilewski Kazimierz Adam,

pośmiertnie

13. Zondek Lech,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Gurgul Wiesława Jadwiga, 15. Rzeźnicka Maria.