Monitor Polski

M.P.2008.8.93

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 189/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Brincken Zbigniew Kazimierz, 2. Chmura Kazimierz Julian, 3. Cichoński Zdzisław Kazimierz, 4. Gelmuda Stanisław, 5. Jurkiewicz Tadeusz Jerzy, 6. Szajowska Irena Maria, 7. Rzucidło Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Abramowicz Krystyna Maria, 9. Proskurnicki Aleksander Władysław, 10. Superat Józef.