Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2007.77.825

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 października 2007 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lipca 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 111/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. bp Materski Edward,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Cichocki Jan, 3. Majewicz Henryk Antoni, 4. Markowski Włodzimierz Stanisław, 5. Pawłowicz Wanda Maria, 6. Przedpełski Kazimierz, 7. Staszkowska Hanna Maria, 8. Tomaszewski Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Bańkowska Irena, 10. Cydzik Zofia Maria, 11. Gosztyła Józef, 12. Kłyszewska Marta Adelajda, 13. Łakomik Danuta Janina, 14. Marcjanek Stefan, 15. Mizikowska Anna, 16. Nikiel Zofia Felicja, 17. Presch Jerzy Alfred, 18. Szpankowski Wincenty Piotr,

obywatelka Królestwa Belgii

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Pierre Janina,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Bokiewicz Zbigniew, 21. Jakubowski Ryszard Władysław, 22. Rusecki Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Niedzielska-Kępińska Hanna,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Jaszczołt Maria,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Celiński Dariusz Aleksander, 26. Schejbal Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Grabowska Teodora, 28. Komornicki Władysław, 29. Serafinowicz Halina, 30. Sławiński Andrzej, 31. Tarkowska Hanna,

obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki zamieszkała w Republice Federalnej Niemiec

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Zembrzuska-Wysocka Irmina.