Monitor Polski

M.P.2005.22.334

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 stycznia 2005 r.
o nadaniu orderów

Rej. 8/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Fąfera Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kolator Eugeniusz Andrzej, 3. Olkowicz Adam Marek, 4. Rupalski Roman Adam, 5. Tomaszek Bruno Gerhard, 6. Wzorek Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Domański Jerzy Alojzy, 8. Nowak Eugeniusz, 9. Sadowski Zbigniew Kazimierz.