Nadanie orderów. - M.P.2004.26.445 - OpenLEX

Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2004.26.445

Akt indywidualny
Wersja od: 15 czerwca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2004 r.
o nadaniu orderów

Rej. 9/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Białek Andrzej, 2. Liberek Jan,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Herian Zygmunt, 4. Siwek Marian Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bielański Bolesław Stanisław, 6. Rusek Mieczysław Kazimierz.