Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2004.8.119

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 października 2003 r.
o nadaniu orderów

Rej. 234/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kordus Zygfryd Wiktor,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Ratajczak Henryk Jan.