Monitor Polski

M.P.2001.13.209

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 maja 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lutego 2001 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 28/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla kształtowania orzecznictwa konstytucyjnego

1. Rymarz Ferdynand,

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości

2. Szymańska Stefania Janina, 3. Świeboda Zdzisław Tomasz, 4. Wypiórkiewicz Andrzej.