Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2001.5.85

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2000 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 264/2000

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Glikman Paweł, 2. Józefiak Cezary, 3. Trzeciakowski Witold,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kowalik Tadeusz.