Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1998.6.97

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 października 1997 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 222/97

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zaraska Witold s. Witolda,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Jary Andrzej s. Lucjana, 3. Nowak Stanisław s. Stanisława, 4. Pałys Stanisław s. Wincentego,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Kołodziejczyk Ludwik s. Stanisława, 6. Kuć Henryk s. Józefa, 7. Smolarczyk Krzysztof s. Eugeniusza, 8. Zajkowski Ryszard s. Wacława,

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz reform ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Radiukiewicz Sławomir s. Jana,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Rafalski Henryk s. Antoniego, 11. Wysocki Jerzy s. Tadeusza,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Przychodaj Edward s. Stanisława,

za wybitne zasługi w służbie dyplomatycznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Nowak Jerzy s. Adama, 14. Towpik Andrzej s. Franciszka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Borkowski Jan s. Wiktora, 16. Grela Marek s. Zenona, 17. Granat Jan s. Edwarda, 18. Piekarski Jan Wojciech s. Stanisława, 19. Płomiński Krzysztof s. Kazimierza,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz umacniania bezpieczeństwa kraju:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. płk Czerniak Wojciech s. Jana,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. płk Kamiński Henryk s. Henryka,

za wybitne zasługi w umacnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. asp. szt. Adach Franciszek s. Walentego, 23. podinsp. Bancerewicz Jan s. Bronisława, 24. podinsp. Bartosiewicz Jan s. Edmunda, 25. podinsp. Bednarczyk Czesław s. Józefa, 26. podinsp. Bożyk Romuald s. Stefana, 27. asp. szt. Fedorowicz Władysław s. Jana, 28. podinsp. Giczan Jan s. Michała, 29. podinsp. Golenia Stanisław s. Antoniego, 30. mł. insp. Guzowski Marek s. Stefana, 31. nadkom. Jagiełło Zbigniew s. Jana, 32. mł. insp. Klepka Władysław s. Stefana, 33. mł. insp. Klimaszewski Edward s. Ksawerego, 34. podinsp. Kmicińska Jadwiga c. Antoniego, 35. mł. insp. Korniewicz Józef s. Maksymiliana, 36. mł. insp. Król Zygmunt s. Mariana, 37. podinsp. Lepiarczyk Józef s. Józefa, 38. podinsp. Łajewski Józef s. Wincentego, 39. mł. insp. Makowski Henryk s. Czesława, 40. podinsp. Malikowski Gustaw s. Zygmunta, 41. asp. szt. Michalec Wiesław s. Marcelego, 42. nadkom. Mielczarek Stefan s. Stefana, 43. podinsp. Miller Jerzy s. Mariana, 44. podinsp. Narożny Stefan s. Stanisława, 45. st. asp. Nowak Jadwiga c. Józefa, 46. podinsp. Ojrzyński Bogumił s. Tadeusza, 47. insp. Podgórski Zygfryd s. Konrada, 48. podinsp. Wiłun Teodozjusz s. Kazimierza, 49. mł. insp. Włodarczyk Helena c. Władysława, 50. podinsp. Zaręba Andrzej s. Józefa,

za wybitne zasługi w realizacji budowy nowego gmachu biblioteki uniwersyteckiej

obywatel Republiki Austrii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

51. Wagner Helmut.