Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1997.65.629

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 października 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 1997 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 126/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności społecznej i zawodowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Morawski Kazimierz s. Jana,

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa, za osiągnięcia w hodowli zwierząt

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Jaworowski Ignacy s. Antoniego.