Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1997.62.594

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 maja 1997 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 98/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Horbulin Wołodymyr, 2. Krawczenko Jurij, 3. Osyka Sergij, 4. Sardaczuk Petro, 5. Udowenko Gennadij,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Bannych Wiktor, 7. Butejko Anton, 8. Derkacz Łeonid, 9. Łytwyn Wołodymyr, 10. Olijnyk Wasyl,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Berszeda Jewhen, 12. Czerniawskyj Georgij, 13. Kłymczuk Borys, 14. Skopenko Wiktor, 15. Żerebeckyj Jewhen, 16. Żułyńskyj Mykoła,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17. Horyń Mykoła, 18. Malew Wałerij, 19. Pogrebniak Jakow, 20. Rybaczek Ludmyła.