Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1995.1.2

Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 października 1994 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 192/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Adamowicz Michał s. Czesława, 2. Henczel Michał s. Fryderyka, 3. Poźniak Mieczysław s. Bronisława, 4. Trajkowski Andrzej s. Antoniego.