Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.1995.2.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 października 1994 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 202/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za zasługi w ratowaniu mienia odznaczona zostaje:

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

Maria Zienkiewicz c. Władysława.