Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.1993.26.255

Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 1993 r.
o nadaniu odznaczenia.

Rej. 103/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Białostockiego, za zasługi w działalności kombatanckiej odznaczona zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Weronika Topór c. Leonidasa.