Monitor Polski

M.P.1946.145.285

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 2 lipca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 2 lipca 1946 r. za działalność kulturalno-artystyczną w Polsce na polu zbliżenia stosunków polsko-radzieckich - zostali odznaczeni następujący obywatele radzieccy z Państwowego Zespołu Tańców Ludowych Z.S.S.R. pod kierownictwem Igora Moisiejewa:
ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" III KL.

1. Moisiejew Igor.

ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" IV KL.

1. Olidor Olga.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wołyński Michał, 2. Kartaszow Jan, 3. Zeifert Tamara, 4. Daniłow Mikołaj, 5. Awksientiew Eugeniusz, 6. Galperin Samson, 7. Boczarnikow Mikołaj, 8. Nazarowo Ewdokjia, 9. Sitnikowa Anna, 10. Arsieniew Walerian.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Samusienko Andrzej, 2. Zajonc Borys, 3. Woronkow Iwan, 4. Madikianc Aleksander, 5. Asaturow Syrion, 6. Kaduszkin Mikołaj, 7. Rybakow Piotr, 8. Bałakszejew Michał, 9. Haratinowa Walentina, 10. Szapowałow Jan, 11. Turkow Piotr, 12. Noskow Wiktor, 13. Peterburgskij Paweł, 14. Łachtinowa Aleksandra. 15. Bulawinow Igor, 16. Stalnoj Mikołaj, 17. Wołkow Grzegorz, 18. Aristow Wiktor, 19. Gołowanow Lew, 20. Ramazin Borys, 21. Zengier Jurji, 22. Kuzminowa Maria, 23. Swierdłowa Walentyna, 24. Griszman Józef, 25. Tarasow Michał.

MEDALEM ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI

1. Kurikka Tiunne Elli, 2. Szyszkin Michał, 3. Szewczuk Michał, 4. Giej Mikołaj, 5. Zaharowa Serafina, 6. Bartieniew Andrzej, 7. Rajewski Wiktor, 8. Fiłatow Igor, 9. Worotyński Aleksander, 10. Kuzniecowa Nina, 11. Ławruchin Borys, 12. Zmyhow Włodzimierz, 13. Cypliaczew Anatoli, 14. Timofiejewa Lidia, 15. Nikitina Zienajda, 16. Kobzowa Anna, 17. Czogadajewa Irena, 18. Kozłowa Łarisa, 19. Gorłaczewa Serafina, 20. Izraiłow Ilia, 21. Iwkina Taisja, 22. Pudowikowa Olga, 23. Makarowa Irena.