Monitor Polski

M.P.1952.A-70.1118

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 sierpnia 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA
z dnia 22 lipca 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/483/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego – za zasługi w pracy zawodowej – odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kalinowski Józef, 2. Kalinowski Leonard, 3. Krzciuk Bronisław, 4. Turzański Czesław, 5. Wichrowski Jan, 6. Zakrzewski Andrzej, 7. Zieliński Aleksander, 8. Znajewski Marian, 9. Zochowski Edward.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Adamik Karol, 11. Chałupka Stanisław, 12. Jaworowicz Kazimierz, 13. Malisz Adam, 14. Piszczałka Paweł, 15. Sikora Józef, 16. Skrzypczak Bolesław, 17. Sroka Franciszek, 18. Wojtowicz Bazyli, 19. Zenczyk Michał.