Monitor Polski

M.P.1952.A-70.1066

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 sierpnia 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA
z dnia 22 lipca 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/297/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu – za zasługi w pracy społecznej – odznaczony zostaje

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ks. Lagosz Kazimierz.