Monitor Polski

M.P.1952.A-70.1062

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 sierpnia 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA
z dnia 22 lipca 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/262/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Ministra Szkolnictwa Wyższego – w związku z 40-leciem pracy naukowej i dydaktycznej – odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz II

inż. Kowalski Marian.