Monitor Polski

M.P.1952.A-36.534

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 maja 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 marca 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/134/52.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Ministra Rolnictwa - za zasługi w pracy zawodowej - odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czwojdrak Stanisław, 2. Dutkowiak Franciszka, 3. Hałas Jan, 4. Kalinowski Władysław, 5. Kleczewski Antoni, 6. Machnicka Józefa, 7. Mądroszyk Franciszek, 8. Otworowski Czesław, 9. Pokrop Stanisław, 10. Przybył Józef, 11. Różański Józef, 12. Sławiński Józef, 13. Spaleniak Franciszek, 14. Szymański Julian, 15. Wieczorek Michał, 16. Witkowiak Agnieszka.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Czekała Michał, 18. Hampel Walenty, 19. Klamek Władysław, 20. Królik Stanisław, 21. Kulski Walenty, 22. Siedlecki Czesław.