Monitor Polski

M.P.1952.A-27.367

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 1952 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 26 lutego 1952 r.
o nadaniu odznaczeń państwowych.

Nr 4/665/51.

(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1947 r.)

Na wniosek Wojewódzkich Rad Narodowych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu odznaczone zostają następujące osoby, które przeżyły przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adamczyk Michał, 2. Adamczyk Paulina, 3. Andryszak Michał, 4. Andryszak Anna, 5. Bartkowiak Stanisław, 6. Bartkowiak Agnieszka, 7. Blaton Jan, 8. Blaton Marianna, 9. Błotnicki Tomasz, 10. Błotnicka Joanna, 11. Burzyński Jan, 12. Burzyńska Marianna, 13. Cierniewski Stanisław, 14. Cierniewska Maria, 15. Cirocki Leon, 16. Cirocka Józefina, 17. Czerwiński Franciszek, 18. Czerwińska Marianna, 19. Dropek. Michał, 28. Dropek Maria, 21. Dunajski Jan, 22. Dunajska Joanna, 23. Fenikowski Antoni, 24. Fenikowska Jadwiga, 25. Frąszczak Walenty, 26. Frąszczak Franciszka, 27. Freier Stanisław, 23. Freier Jadwiga, 29. Gajewski Józef, 39. Gajewska Anna, 31. Gielniak Franciszek, 32. Gielniak Marianna, 33. Grabowski Józef, 34. Grabowska Klara, 35. Grobelny Jan, 36. Grobelna Anna, 37. Jadanowski Walenty, 38. Jadanowska Otylia, 39. Kałek Walenty, 40. Kałek Marianna, 41. Karalus Jan, 42. Karalus Franciszka, 43. Klause Michał, 44. Klause Marianna, 45. Korzyszczak Szczepan, 46. Korzyszczak Stanisława, 47. Król Feliks. 48. Król Julia, 49. Kubanek Karol, 50. Kubanek Marta, 51. Kubiak Michał, 52. Kubiak Bronisława, 53. Kubosz Franciszek, 54. Kubosz Maria, 55. Kurda Andrzej, 56. Kurda Ewa, 57. Kurzyński Adam, 58. Kurzyńska Helena, 59. Kuśnierek Teodor, 60. Kuśnierek Wiktoria, 61. Leśniewski Józef, 62. Leśniewska Maria, 63. Łączny Tomasz, 64. Łączna Rozalia, 65. Marcinkiewicz Jan, 66. Marcinkiewicz Anna Helena, 67. Metter Jan, 68. Metter Weronika, 69. Młynarz Jan, 70. Młynarz Józefa, 71. Nowakowski Wincenty, 72. Nowakowska Agnieszka, 73. Palka Jan, 74. Palka Agnieszka, 75. Piszczek Paweł, 76. Piszczek Karolina, 77. Pitsz Emanuel, 78. Pitsz Agnieszka, 79. Radowicz Jan, 80. Radowicz Albertyna, 81. Sablik Antoni, 82. Sablik Józefa, 83. Sobetzko Franciszek, 84. Sobetzko Józefa, 85. Sobieraj Wawrzyn, 86. Sobieraj Franciszka, 87. Surdyk Ludwik, 88. Surdyk Marianna, 89. Szymański Józef, 90. Szymańska Katarzyna, 91. Wilamowski Kazimierz, 92. Wilamowska Marta, 93. Witczak Feliks, 94. Witczak Franciszka, 95. Wojtkowiak Jakub, 96. Wojtkowiak Petronela.