Monitor Polski

M.P.2015.52

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 listopada 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 530/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia odznaczeni zostają:

KRZYŻEM ZASŁUGI

ZA DZIELNOŚĆ

po raz drugi

1. bryg. Szyma Jacek Janusz,

KRZYŻEM ZASŁUGI

ZA DZIELNOŚĆ

2. st. kpt. Ceglarek Jarosław Mariusz, 3. mł. ogn. Karpiński Sebastian, 4. asp. Krawiec Norbert Patryk, 5. asp. Kubara Mariusz, 6. st. ogn. Nowak Piotr Henryk, 7. mł. bryg. Piechaczek Wojciech Michał, 8. st. str. Tabak Łukasz Michał, 9. st. str. Zając Wojciech Stanisław.