Monitor Polski

M.P.2014.749

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 września 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 maja 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 167/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czeżyk Włodzimierz Adam, 2. Stanibuła Stanisław,

na wniosek Ministra Zdrowia

za wkład w rozwój promocji zdrowia w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Korzeniowska Elżbieta,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Jezierski Tomasz, 5. Wiwatowski Ryszard,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

6. Chruściel Tadeusz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz dzieci i młodzieży:

7. Łosiewicz Marian Jerzy, 8. Ulidowicz Danuta,

za zasługi w upowszechnianiu tradycji i kultury ludowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Frańczuk Roman Paweł, 10. Zalewska Zofia Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Gała Ewa Dorota, 12. Korpysz Piotr Andrzej, 13. Malczuk Iwona, 14. Woch Sławomir Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Opolski Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Buc Józef, 17. Gajowniczek Czesław, 18. Kloc Ryszard, 19. Majczyna Andrzej, 20. Rączka Piotr Kazimierz, 21. Rząd Zygmunt,

za działania na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Oziębło Henryk Józef, 23. Przybylski Cezary Józef,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Cetnarowska Barbara, 25. Koszyk Roman Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w propagowaniu i upamiętnianiu historii regionalnej

26. Bednarz Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

27. Bukowski Władysław, 28. Pech Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

29. Jasień Józef, 30. Ligas Andrzej, 31. Otręba Grażyna Halina,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

32. Kostowal-Suwaj Danuta Maria, 33. Suwaj Robert,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty niepublicznej:

34. Koszarska Anna Barbara, 35. Król Paweł Stanisław,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

36. Pyzalski Wiesław,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego

37. Witko Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Lach Krzysztof, 39. Sdzuj Krystian Piotr,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Chursowicz Eugeniusz, 41. Mądrzak Marek Edmund,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Baraniewicz Ryszard Stanisław, 43. Komarewski Wiesław Józef,

za zasługi w działalności na rzecz lotnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Łukaszewicz Romuald, 45. Nikiciuk Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za propagowanie sportu szachowego

46. Hackiewicz Włodzimierz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

47. Milewski Jan, 48. Ołów Jan, 49. Siergiej Jan Stefan, 50. Terlecki Franciszek Walenty,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Ostrowski Andrzej, 52. Stanisławski Janusz Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Redzimski Ryszard,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Łapiński Tadeusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa medycznego, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Majewski Zbigniew Dariusz, 56. Wójcik Leopold Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Chorzępa Łukasz Andrzej, 58. Marzec Leszek Grzegorz, 59. Marzec Tomasz Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Chrzanowski Józef Władysław, 61. Deiksler Bogusława Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kaczmarek Tomasz,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Jadczyszyn Zbigniew Marian, 64. Jaguszewski Stanisław Adam, 65. Jóźwiak Andrzej Zdzisław, 66. Kuźma Wojciech Grzegorz, 67. Ławrukajtis Seweryn Edmund, 68. Mizera Franciszek, 69. Murawski Mariusz Mirosław, 70. Sapieja Marek Sławomir, 71. Wróblewski Arkadiusz Wojciech.