Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2014.318

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 kwietnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 400/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Murdzek Jadwiga, 2. Ozimirska Barbara Małgorzata, 3. Pawlik Maria Elżbieta, 4. Pobiega Edyta, 5. Rej Marek, 6. Sarbińska Elżbieta Barbara, 7. Staniszew Aleksander Bogdan, 8. Wołowiec Jolanta Agnieszka, 9. Zemeła Krzysztof Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Chajski Leszek Andrzej, 11. Długosz Anna Elżbieta, 12. Górska Bożena, 13. Karbowniczek Teresa Anna, 14. Karwat Dorota Magdalena, 15. Kośmider Anastazja Jolanta, 16. Kozieł Krystyna Agata, 17. Kwapisz Alicja, 18. Kwiatkowski Tomasz, 19. Marecka-Niemiec Iwona Ewa, 20. Mazur Andrzej, 21. Różyc Małgorzata Elżbieta, 22. Sala Marzena Ewa, 23. Skwirowska Mariola Jadwiga, 24. Strzemińska Joanna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bieniek Halina, 26. Bieniek Marzena, 27. Biskup-Brykczyńska Joanna, 28. Bocheńska Beata Alicja, 29. Brzyszcz Justyna, 30. Chrzęszczyk Barbara, 31. Cybulska Elżbieta Maria, 32. Figuła Małgorzata Eugenia, 33. Gregorczyk Beata Katarzyna, 34. Hajduk Anna, 35. Jamróz-Molenda Ewa, 36. Jarosiński Andrzej, 37. Józefik Hanna Stefania, 38. Kaczmarczyk Elida, 39. Kałamaga-Pióro Małgorzata, 40. Krajna Małgorzata Jadwiga, 41. Lech-Kwiecień Małgorzata, 42. Loranty Jolanta Irena, 43. Łysak Krzysztof Robert, 44. Maj Iwona Bożena, 45. Mendyk Elżbieta Urszula, 46. Modras-Nowacka Joanna Małgorzata, 47. Nawrot Barbara, 48. Nowak Ewa Henryka, 49. Nowak-Musiał Anna Katarzyna, 50. Ordon Jolanta Maria, 51. Pawłowicz Helena Maria, 52. Półtorak Magdalena Beata, 53. Przydatek Małgorzata, 54. Putowski Jerzy Juliusz, 55. Rdzanek Paweł Antoni, 56. Snopek Jerzy Zbigniew, 57. Sułowska-Trofimiuk Lidia Magdalena, 58. Szymański Jacek, 59. Wypchło Elżbieta Monika, 60. Zebrzowska Joanna Elżbieta, 61. Zwierzchowski Wojciech Mieczysław.