Nadanie odznaczeń. - M.P.2013.943 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.943

Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 413/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Finansów

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej służby celnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Misztela Mariusz Roman, 2. Roman Gerard,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Polak Jadwiga Feliksa,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy kolekcjonerskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kąkol Edward Józef, 5. Lemieszek Józef Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

6. Aleksiejew Margarita Maria, 7. Gałuszka-Żelazny Zofia Maria,

za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu kultury polskiej

8. Biłowus Bolesław Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechnianiu pszczelarstwa:

9. Czekońska Krystyna Elżbieta, 10. Kucała Edward,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego

11. Kopeć Ignacy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Gaweł Jarosław Józef, 13. Mączka Mirosław Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Budkiewicz Ryszard, 15. Marzec Wojciech Sylwester, 16. Smęda Józef, 17. Wójtowicz Krystyna Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Bieda Kazimierz, 19. Bieda Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Machał Ryszard Walenty,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Duda Mieczysław Józef, 22. Wojtas Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Karlak Grażyna Agnieszka, 24. Sergiel Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Chlebda Marek,

za kultywowanie i upowszechnianie polskiej tradycji i historii:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Rutkowska Emilia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Sroczyński Marek,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi na rzecz rozwoju medycyny oraz ochrony zdrowia, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Buszman Paweł Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki narodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Gwóźdź Arkadiusz Kazimierz, 30. Kamiński Grzegorz Ryszard, 31. Kosobucki Tomasz Jacek, 32. Spyra Damian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Niepiekło Artur Sebastian, 34. Pawlinka Janusz Ryszard,

za zasługi w działalności naukowo-technicznej na rzecz obronności:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Holota Marian, 36. Szortyka Andrzej Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kurczek Tomasz Wojciech, 38. Nawrat Aleksander Michał,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Muczko Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Wójcik Anna Renata, 41. Złotoś Marek Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Sobańska-Waćko Anna Danuta, 43. Zdrzałek Janina Wirginia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

44. Masternak Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

45. Radecki Zbigniew Leszek,

za zasługi na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Popławski Arkadiusz Piotr.