Monitor Polski

M.P.2013.846

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 czerwca 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 244/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Administracji i Cyfłyzacji:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Nowak Jan Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Głębski Adam, 3. Kot Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Walczak Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Pioch Danuta Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Abgarowicz Ewa, 7. Chmielewski Jerzy, 8. Trochanowski Piotr, 9. Wawrzeniuk Alina, na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju statystyki w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Grabara Barbara, 11. Kozłowska Zofia Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Dobrowolska Anna Bożena, 13. Eberbach Ludosław, 14. Kaczkowska Renata Violetta, 15. Szukiełojć-Bieńkuńska Anna, 16. Woda Elżbieta, 17. Wronkowska Renata Maria,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej;

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kluza Jan Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Mocarski Andrzej, 20. Rugienis-Witkowska Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Klucznik Robert Tomasz, 22. Kozakiewicz Krzysztof, 23. Tomczyk Dorota.