Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.110

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 czerwca 2012 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 280/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czyczerski Wiesław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Dudek Władysław Józef, 3. Waligóra Wojciech Andrzej,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kuna Małgorzata Longina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Fronczak Mirosław Czesław, 6. Gębarowski Ryszard Tadeusz, 7. Świerczyńska Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Domagała Jan Władysław, 9. Woźniak Grzegorz Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kryściński Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bednarek Tadeusz Wiesław, 12. Krzywda Ignacy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz popularyzowanie ochrony przyrody

13. Cieniewski Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury

14. Ryman Halina Irena,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Gwizdała Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Adamczyk Edward Alfons, 17. Gębczyk Edward, 18. Malaga Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bochaczyk Franciszek,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kołodziej Barbara, 21. Łukasiewicz Romana, 22. Wojcianiec Barbara Katarzyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Budzik Andrzej, 24. Nowak Kryspin, 25. Słodczyk Adam Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Chądziński Dariusz Piotr, 27. Nawrot Weronika, 28. Szabat Andrzej Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Sitko Dariusz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Sosin Szymon Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju archeologii

31. Bednarek Marek Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

32. Gradzik Jan, 33. Lewicki Sylwester Piotr,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

34. Famielec Barbara Maria,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Formela Józef, 36. Rajski Henryk Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kołodziejczyk Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Pupacz Tadeusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za dokumentowanie wielokulturowej przeszłości Górnego Śląska, za działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Drabina Jan, 40. Kühnel Izabella, 41. Moś Bogusław Wojciech, 42. Żyła Waldemar,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Badura Beata, 44. Holeksa Krystyna, 45. Mohl Iwona,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Orłowski Eugeniusz, 47. Siwiec Klaudiusz Ignacy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Gmitruk Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Sewerzyński Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Szreter Anna Barbara, 51. Śnioszek Krzysztof Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Woźniczka Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Góralczyk Adam Janusz, 54. Ochman-Szeliga Wiesława, 55. Owczarz Grzegorz Włodzimierz, 56. Szeliga Herbert Alojzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Gawęda Grzegorz Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

58. Frączek Halina Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury polskiej

59. Żywot Monika Katarzyna.