Monitor Polski

M.P.2012.1002

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 410/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamczak Wacław Stanisław, 2. Bijok Jerzy Paweł, 3. Blok Zdzisław Józef, 4. Brzezik Leszek, 5. Dobranowicz Helena Maria, 6. Domżałowicz Edward, 7. Dragon Wanda, 8. Drost Zdzisław, 9. Drzycimski Andrzej Józef, 10. Grabowski Janusz Józef, 11. Guść Bogdan Witold, 12. Jermaków Andrzej, 13. Kempiński Czesław Jan, 14. Kielian Władysław, 15. Korkosz Ryszard, 16. Kosek Stanisław, 17. Kowalczyk Tadeusz Jan, 18. Kruszona Tomasz, 19. Krzemiński Zdzisław Eugeniusz, 20. Ludwikowski Edward Antoni, 21. Makarewicz Anna Helena, 22. Markiewicz Jerzy Zbigniew, 23. Migda-Pawlak Hanna Ewa, 24. Mora Waldemar Zbigniew, 25. Muzyka Grażyna Janina, 26. Olszacki Władysław Zdzisław, 27. Ostrowski Wiktor, 28. Perchel Paweł Daniel, 29. Rak Witold Kazimierz, 30. Rekowski Czesław Jan, 31. Rostowski Czesław, 32. Sidorowicz Jan, 33. Siemaszko Zbigniew Jerzy, 34. Sławiński Józef, 35. Sopata Marian Adam, 36. Szyiński Jerzy Marian, 37. Tomczak Jacek, 38. Trzuskowski Stanisław Józef, 39. Wiśniewski Wojciech, 40. Witek Andrzej Marian, 41. Wojda Jerzy, 42. Zakrzewski Władysław Zbigniew.