Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.34.399

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 maja 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 stycznia 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 23/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Dunajczan Anna, 2. Sarata Józef, 3. Sołtys Franciszek,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Chrapek Małgorzata Maria, 5. Herma Karol, 6. Kiełbasa Stanisław Marian, 7. Magiera Antoni Jan, 8. Mirek-Mikuła Barbara, 9. Molitorys Antoni, 10. Rataj Jan, 11. Żyła Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Burda Krzysztof Jan, 13. Grywalski Józef, 14. Kowalska Jolanta Irena, 15. Mokwa Bolesław, 16. Niedziela Stanisław, 17. Rusin Andrzej Marcin, 18. Wróbel Stanisław Jan, 19. Wysogląd Stanisław Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Baran Dominik Mikołaj, 21. Dudas Stefan, 22. Dziuban Paweł, 23. Jezierczak Józef, 24. Kiedziuch Jan, 25. Noworolski Jan, 26. Płachta Maciej Stanisław, 27. Pukański Marian Jan, 28. Rumin Stanisław Antoni, 29. Skrzypiec Jacenty, 30. Sołtys Antoni, 31. Szczecina Jan Stanisław,

za zasługi w kultywowaniu i promowaniu polskiego folkloru:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

32. Kowalczyk Ludmiła,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Jaworowska-Mazur Ewa Stefania, 34. Kowalczyk Julian Józef, 35. Łukuś Elżbieta Rozalia, 36. Wójcik Zofia, 37. Żołądek Karol,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

38. Gajda Maria,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

39. Galan Mieczysław, 40. Wójcik Mieczysław,

za zasługi w niesieniu pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Janczy Grzegorz Adam, 42. Pęcak Dariusz, 43. Rzemiński Adam Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Gaczoł Ryszard Kazimierz, 45. Jarosz Paweł, 46. Kłósek Robert Grzegorz, 47. Kurcz Krzysztof, 48. Sitko Tadeusz Kazimierz, 49. Spyra Tadeusz, 50. Strojny Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Gorzkowicz Andrzej Adam, 52. Kwarciak Paweł,

za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Nowaliński Bogusław Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Wojtas Andrzej Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska rzemieślniczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Pabian Alojzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Ciszek Jan,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. ks. Poremba Józef,

za osiągnięcia w kajakarstwie górskim, za propagowanie sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Słowik Wojciech Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Mierzyński Kazimierz Józef, 60. Żyłka-Żebracki Jacek Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Czekaj Zenon Stanisław, 62. Igielski Stanisław Józef, 63. Kantor Wojciech Marian, 64. Kustosz Czesław, 65. Piwowarski Wojciech Stanisław, 66. Smoleń Jan, 67. Tarasek Józef, 68. Zięba Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Burda Marek Wacław, 70. Dębski Tadeusz Piotr, 71. Dudek Jan Edward, 72. Frączek Marek, 73. Guzik Franciszek, 74. Klag Władysław, 75. Król Władysław, 76. Krzak Andrzej, 77. Majeran Alojzy Henryk, 78. Migdał Marcin Tadeusz, 79. Motyka Krzysztof, 80. Noworól Mariusz Marcin, 81. Obrzut Piotr, 82. Pawłowski Andrzej Stanisław, 83. Pietrzyk Zbigniew Jacek, 84. Wolak Krzysztof, 85. Żaczek Andrzej Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Kłapcińska Iza,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Pałczyński Zbigniew Tadeusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Gawlak Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Bednarz Krzysztof, 90. Dzienniak Teresa, 91. Gaweł Sabina, 92. Gromski Krzysztof, 93. Kawińska Krystyna, 94. Krakowiak Krzysztof, 95. Mazur Stanisław, 96. Mierzwa Stanisława, 97. Pietraszewski Jacek, 98. Sierpniak Grzegorz Jan, 99. Sierpniak Helena, 100. Skrok Andrzej, 101. Strawczyński Marian Piotr, 102. Zieliński Marek Franciszek,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za propagowanie sportów lotniczych:

103. Dorożko Franciszek Wiktor, 104. Szewczyk Józefat,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

105. Kmieć-Baranowska Genowefa Zofia,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

106. Kryszak Adam,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Baranowski Zbigniew, 108. Bystrzycki Zenon, 109. Firlik Jan Adam, 110. Kawa Andrzej, 111. Kołodziejski Jacek Mariusz, 112. Palacz Jan Ireneusz, 113. Sobczak Karol, 114. Stochaj Zbigniew, 115. Tulibacki Wojciech Jan, 116. Weber Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Ćwiertnia Józef, 118. Gembiak Ryszard, 119. Musiałek Jan Andrzej, 120. Pierko Mirosław, 121. WojcieszakJan Bonifacy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Nuszkiewicz Tomasz Józef,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Budzik Kazimierz, 124. Nawrotek Antoni Maria, 125. Wójta Róża Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Mosiek Maria Izabela, 127. Nawrotek Hanna, 128. Romanów Stanisława, 129. Szada-Borzyszkowska Urszula Małgorzata, 130. Szada-Borzyszkowski Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Golański Wiesław Witold, 132. Górczyński Henryk Zdzisław, 133. Wiśniewski Jerzy Mieczysław, 134. Woroch Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. Haryk Łukasz, 136. Ślusarek Mariusz,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Jarocki Zdzisław Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Plura Edmund, 139. Reszka Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Gołaski Ireneusz Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Dobkiewicz Marek Stanisław, 142. Szukała Leon,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Ligi Obrony Kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

143. Urbaniak Zygmunt,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

144. Fajerski Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Frąckowiak Marek, 146. Kopczyński Dawid, 147. Paluszkiewicz Lech,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

148. Staśkiewicz Lidia Teresa,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Kondratowicz Jerzy Ryszard, 150. Reiter Witold Edmund, 151. Wiśniewski Edward Teodor,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Adamska-Czepczyńska Danuta, 153. Boguszewski Adam Wiktor, 154. Nowysz Jan, 155. Sawaryn Mieczysław Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

156. Bęben Stanisław, 157. Broda Henryk Stanisław, 158. Koladka Barbara, 159. Parol Lucyna, 160. Racinowski Paweł Dariusz, 161. Suchomski Marek, 162. Szymański Marek Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

163. Suchanke-Hardukiewicz Alicja Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

164. Bogucki Dariusz Roman, 165. Dickert Paweł Ryszard.